• เมนูลัด

เมืองไทย 3+ คุ้มเว่อร์

ยิ้มได้...ราคาคุ้มเว่อร์ ซ่อมทั้งรถเราและรถคู่กรณี คุ้มเว่อร์ให้เพิ่ม น้ำท่วม ฉุกเฉิน ค่าเดินทาง ราคาเริ่มต้น 7,100 บาท
ความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ เมืองไทย 3+ คุ้มเว่อร์ รถเก๋ง-เอเซีย (รหัสรถ 110)/ กระบะ(รหัสรถ 320) / ตู้ (รหัสรถ 210)
ซ่อมอู่
แผน 1 แผน 2 แผน 3
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก      
  • ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก
    (บาท ต่อคน) (รวมผู้โดยสารในรถประกัน) (บาท ต่อครั้ง)
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (บาท ต่อครั้ง)
500,000
10,000,000
1,000,000
500,000
10,000,000
1,000,000
500,000
10,000,000
1,000,000
ความเสียหายต่อรถที่เอาประกัน      
  • กรณีชนกับยานพาหนะทางบก** (บาท ต่อครั้ง)
100,000 200,000 300,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย      
  • อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) (บาท ต่อคน)
  • ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท ต่อคน)
  • หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) (บาท ต่อครั้ง)
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
200,000
  • คุ้มครองรถเสียหายจากน้ำท่วม
  • คุ้มครองรถเสียหายทั้งคันจากอุบัติเหตุ***
  • ชดเชยค่าเดินทางระหว่างนำรถเข้าซ่อมจากอุบัติเหตุชน
    กับยานพาหนะทางบก ทั้งกรณีผู้ขับขี่รถยนต์เป็นฝ่ายถูก
    และผิด (ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี)
100,000
100,000
1,000 บาท ต่อครั้ง
100,000
100,000
1,000 บาท ต่อครั้ง
100,000
100,000
1,000 บาท ต่อครั้ง
เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ (บาท) 7,100 7,600 8,100
ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์  “เมืองไทย 3+คุ้มเว่อร์”
  • เงินชดเชย ค่าเดินทางระหว่างนำรถยนต์เข้าอู่ ไม่ว่าผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิดหรือถูก 1,000 บาท/ครั้ง (3 ครั้ง/ปี)
  • คุ้มครองชน
  • คุ้มครอง น้ำท่วมสูงสุด 100,000 บาท
  • คุ้มครอง อุบัติเหตุเสียหายทั้งคัน
  • รับประกันภัย อายุรถไม่เกิน 20 ปี


รถยนต์ที่รับประกันภัย

  • รถนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รหัส 110) รถเก๋ง-เอเชีย เฉพาะรถที่อยู่ในกลุ่ม 3*, 4* และ 5*
  • รถ PICK- UP กระบะบรรทุก ส่วนบุคคล ไม่ติดคอก ตู้ (รหัส 320) (น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน)
  • รถตู้โดยสารส่วนบุคคล ขนาดเกิน 7 ที่นั่งไม่เกิน 15 ที่นั่ง (รหัส 210) เฉพาะรถเอ-เชียยกเว้นรถยุโรปเช่น BENZ
  • อายุรถ ไม่เกิน 20 ปี (ตามปีจดทะเบียน)


รถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย

  • รถที่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า
  • รถนำเข้า
  • รถ Super Car เช่น Porsche, Bentley, Rolls-Royce เป็นต้น
  • รถแต่งโหลดซิ่ง รถแข่ง รถดัดแปลง
  • รถที่ไม่มีการผลิต หรือไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้แล้ว
  • รถที่มีราคาต่ำกว่า 100,000 บาท รวมทั้งรถที่มีราคาตลาด ณ ปัจจุบันน้อยกว่าวงเงินที่เอาประกันภัย


*สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1484

รถกลุ่ม 3 คือรถเอเชียขนาดใหญ่ เช่น Toyota Camry, Toyota Fortuner, Honda Accord, Honda CRV, Honda CIVIC,
Nissan Cefiro, Nissan Teana รวมรถยุโรปบางรุ่น เช่น Chevrolet Zafira, Ford ทุกรุ่น

รถกลุ่ม 4 คือรถเอเชียขนาดกลาง เช่น Toyota Altis, Mazda 3, Nissan Tiida, Mitsubishi New Lancer เป็นต้น
รถกลุ่ม 5 คือรถเอเชียขนาดเล็ก เช่น Toyota Vios, Toyota Yaris, Toyota Avanza, Honda Jazz, Honda City,
Honda Brio, Nissan March, Nissan Almera เป็นต้น

*รายการยี่ห้อ รุ่นรถยนต์ที่รับประกันภัยที่ใช้กับเมืองไทย 2+ คุ้มเว่อร์และ 3+ คุ้มเว่อร์ สามารถสอบถามได้จากตัวแทนจำหน่าย นายหน้าประกันภัยหรือ Call center 1484
**ยานพาหนะทางบก คือรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ กำลังไฟฟ้า รวมถึงรถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถไฟ รถราง
***คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ตามที่ระบุไว้ในหน้าตาราง กรณีไม่ได้ชนกับพาหนะทางบก และเสียหายโดยสิ้นเชิง (เสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70% ของมูลค่ารถ)


ระบบบริการที่ล้ำหน้า
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ
(24-HOUR CLAIMS SERVICE CENTER)
 

โทรศัพท์ : CALL CENTER 1484
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ บริษัทฯ ได้จัดตั้ง ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center - CSC)ที่สามารถให้บริการแบบ One-Stop Service ได้รวดเร็วทันใจในขั้นตอนเดียวแบบครบวงจร ไม่ว่าจะมาติดต่อด้วยตัวเองหรือโทรศัพท์มาก็ตาม และยังได้จัดตั้ง ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ Call Center 1484โดยไม่มีวันหยุด เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยได้ทันท่วงทีทั่วประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการเคลมรถยนต์โดยเปิดโครงการ อู่ออนไลน์ (On-Line Garage) ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ยิ่งขึ้น

อู่ออนไลน์ (ON-LINE GARAGE)

  • สะดวก

ด้วยศูนย์รับแจ้งซ่อม–ประเมินราคาความเสียหายผ่านระบบออนไลน์คอมพิวเตอร์ และพร้อมอนุมัติซ่อมได้ทันทีในขั้นตอนเดียว

  • ประหยัดเวลา

ท่านสามารถนำรถเข้ารับการตรวจสภาพความเสียหายจากอุบัติเหตุ ณ อู่ออนไลน์ใกล้บ้านท่านที่มีเครื่องหมายอู่ออนไลน์เมืองไทย

  • รับประกันคุณภาพ

ด้วยอู่ออนไลน์ที่ได้มาตรฐานทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด มากกว่า 400 แห่ง ทั่วประเทศ

  • อู่ออนไลน์ (ON-LINE GARAGE)

คืออู่คู่สัญญาของบริษัทฯ ที่ติดตั้งระบบออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัยสามารถนำรถประกันเข้าเปิดเคลมที่อู่ได้ทันที โดยอู่จะถ่ายภาพและประเมินความเสียหาย แล้วส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์มาให้บริษัทฯ เพื่อขออนุมัติสั่งซ่อมตามลำดับ

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ SUV และรถตู้ในกลุ่มรถเอเชีย คุ้มครองรถเสียหายทั้งคัน รถชน รถหาย ไฟไหม้  น้ำท่วม เงินชดเชยระหว่างซ่อม พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. 
                    และโปรโมชันผ่อน 0% ฟรีบัตรน้ำมัน ประกันรถยนต์ชั้น 2+ สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ SUV ในกลุ่มรถเอเชีย และรถเก๋งยุโรป คุ้มครองรถชน รถหาย ไฟไหม้ พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. และโปรโมชันผ่อน 0% ฟรีบัตรน้ำมัน ประกันรถยนต์ชั้น 3+ สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้ในกลุ่มรถเอเชียโดยเฉพาะ คุ้มครองครบถ้วนแบบราคาสุดคุ้ม รถเสียหายทั้งคัน รถชน น้ำท่วม เงินชดเชยระหว่างซ่อม พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. และโปรโมชันผ่อน 0% ฟรีบัตรน้ำมัน
 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • ระยะเวลาการร่วมรายการตั้งแต่ วันนี้ - 31 พ.ค. 2562
  • ของสมนาคุณจะถูกจัดส่งให้ลูกค้าภายใน 30 วัน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน นับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับความคุ้มครอง
  • สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตเฉพาะ VISA / MASTER ทุกธนาคารที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
  • สิทธิ์ผ่อน 0% เฉพาะการซื้อประกันภัย ที่ทำรายการผ่านระบบออนไลน์และเป็นไปตามเงื่อนไข ด้วยบัตรเครดิต VISA / MASTER เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการ ได้แก่ ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.ยูโอบี, ธ.ซิตี้แบงค์, ธ.ธนชาติ, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรี, บัตรเครดิตเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตเทสโก้โลตัส
  • เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center)
  • One-Stop Service รวดเร็วทันใจในขั้นตอนเดียว ไม่ว่าจะมาด้วยตัวเอง หรือโทรผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชม.ทั่วประเทศ
  • ทาง Call Center โทร. 1484 ช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยได้ ทันที 
  • ต่ออายุประกันออนไลน์ คลิกที่นี่

อู่ออนไลน์ (Online Garage)
  • สะดวก
รับแจ้งซ่อม–ประเมินราคาความเสียหาย ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมอนุมัติซ่อมได้ทันทีในขั้นตอนเดียว
  • ประหยัดเวลา
นำรถเข้าตรวจสภาพความเสียหายจากอุบัติเหตุ ณ อู่ใกล้บ้าน ที่มีเครื่องหมายอู่ออนไลน์เมืองไทยประกันภัย
  • รับประกันคุณภาพ
ด้วยอู่ที่ได้มาตรฐานทั่วประเทศมากกว่า 400 แห่ง 
"Muangthai Claim Di Application"
ชีวิตง่ายขึ้นด้วย MuangThai Claim Di แอพพลิเคชั่นดี ๆ ที่เมืองไทยประกันภัยสร้างขึ้น เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคปัจจุบัน ช่วยให้คุณ...สะดวก และสบายกว่าที่คิด คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
  • ใบคำขอ เมืองไทย 3+ คุ้มเว่อร์
    Download
    .PDF - 1.29 MB
icon