MUANGTHAI
INSURANCE
CONNECT
YOUR SMILE
  • ประกันรถยนต์

พ.ร.บ.

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ง่ายๆ แค่ไม่กี่คลิก ซื้อแบบออนไลน์ รอรับกรมธรรม์ที่บ้านได้เลย (ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์)

ประเภทรถที่จดทะเบียน
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ยี่ห้อ / รุ่น
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ปีที่จดทะเบียน / ขนาดเครื่องยนต์ (ซีซี)
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ทุนประกัน
คุ้มครองบาดเจ็บ / เสียชีวิต / ผู้ประสบภัยจากรถ
รหัสโปรโมชั่น (ถ้ามี)
กรุณาระบุรหัสโปรโมชั่น (ถ้ามี)
icon